Bærum kommune har ambisiøse mål om å være en klimaklok kommune. En kommune hvor det er godt å bli født, vokse opp, gå på skole, arbeide og ha en god alderdom i.  Heldigvis utvikles det stadig nye tekniske løsninger for å gjøre oss mer bevisste og klimakloke. Her forteller spesialrådgiver Kari Mette Kallevig i prosjekt «Klimaklok» om et grep Bærum kommune har gjort for å gjøre det enklere for deg å gjøre gode valg.

Energieffektivisering – smart for klima og lommeboken din

All energiproduksjon belaster miljøet i større eller mindre grad. Så selv om vi i Norge har god tilgang på vannkraft som energikilde, er det behov for å redusere energiforbruket. Med smarte tekniske løsninger på markedet er det gode muligheter for energieffektivisering i egen bolig, uten å få det huskaldt og i tillegg kunne spare penger.

Klimakalkulator

Bærum kommune har gjort det enklere for deg å velge blant energieffektiviserende tiltak. Kommunen har avtale med Energiportalen.no hvor du får tilgang til en klimakalkulator. Denne er tilknyttet et offentlig register med opplysninger om alle eiendommer i Norge.

I klimakalkulatoren vises areal, byggeår og energiklasse for boligen din etter at adressen er lagt inn. Videre vises beregnet årlig energiforbruk og kostnaden, dersom boligen holder teknisk standard fra byggeåret.  Er den oppgradert senere, har færre hustandsmedlemmer eller annet, kan utgangspunktet justeres i feltet ‘Husstands-informasjon’. Videre er det felt hvor du kan velge alternative varmeløsninger og simulere forventet årlig besparelse i energi og kostnader ved tiltaket.

Energianalyse, hvordan simulere effekt av tiltak?

  • Gå inn på nettsiden energiportalen.no – legg inn egen boligadresse i Bærum – juster opplysninger under ‘Beskriv boligen i dag’.
  • Da er det klart for å simulere effekten av en eller flere tiltak; med effekt for miljø og lommebok.

Prøv deg frem, lykke til!

Kari Mette Kallevig, prosjekt Klimaklok, Bærum kommune