Bruk av nettbrett i skolene i Bærum er et viktig satsingsområde. Det medfører store endringer for elever, foreldre og ansatte i skolen. Derfor er det viktig å dele erfaringer og evaluere hvordan innføringen av nettbrett påvirker skolehverdagen.

Våren 2018 ble det gjennomført en evaluering av konsulentselskapet Rambøll. Rapporten viser en positiv utvikling i bærumsskolen, men at vi har oppgaver vi må jobbe videre med. En av disse oppgavene er behovet for å videreutvikle bruken i ungdomstrinnet. I dette arbeidet er vi nysgjerrig på å høre elevenes mening.

Erfaringsdeling

Midt i desember møttes en gruppe av lærere, elever og skoleledere. Alle hadde erfaring med bruk av nettbrett i skolen.  Ettermiddagen var satt av til det viktige spørsmålet: hvilken måte kan nettbrettene bidra til at elevene i ungdomsskolen lærer enda mer og enda bedre? Nyttige erfaringer ble utvekslet, og gleder, frustrasjoner, ideer og kunnskap ble delt.

Hva ønsker elevene?

Elevene uttrykte ønske om gode relasjoner til læreren. De var opptatt av at lærerens digitale kompetanse måtte videreutvikles. De ønsket seg bedre muligheter til å samarbeide om prosjekter og å kunne påvirke undervisningen. Elevene ønsker seg grundige tilbakemeldinger fra lærerne slik at de  enklere vet hva de må gjøre for å bli bedre.

Smakebiter fra evalueringen fra Rambøll

  • Et viktig funn er at elevene synes å jobbe på nye og mer varierte måter.
  • Nettbrettet har gitt lærere nye arenaer å kommunisere med elevene på, arenaer som gjør at de ser nye sider av elevene.
  • Det er positive effekter forbundet med inkludering og mestring. Dette er særlig viktig for elever med spesielle behov. Elevene får i følge rapporten bedre tilpasninger uten at det blir synlig for de andre i klassen.
  • Over halvparten av foreldrene var bekymret for eget barns skjermtid.
  • Noen var bekymret for barnas håndskrift.
  • Det kom også frem at både foreldre, elever og lærere ønsker seg bedre tilgang til tastaturer.

Hva nå?

Både evalueringen fra 2017  og 2018 ga «Digital skolehverdag» verdifull kunnskap. I arbeidet fremover er det viktig å ha fokus på alle innspillene fra evalueringen. Det skjer veldig mye i hele skole-Norge akkurat nå. Vi skal ta i bruk nye læreplaner i alle fag fra 2020. Digitale ferdigheter vil fortsatt være en av de grunnleggende ferdighetene, den digitale virkeligheten blir ikke borte! Utfordringen vår blir å bruke de digitale verktøyene på en måte som gjør at elevene lærer enda mer og enda bedre.

Ingunn Bremnes Stubdal, spesialrådgiver og Marianne Leirskar Norveel, spesialrådgiver Grunnskoleavdelingen