«Min påstand er at rekruttering er lederfagets største risikosport. Sjansene for å treffe riktig er små og konsekvensene av å bomme er store! Problemet er at du ikke oppdager feilen før det er for sent.» Dette sier Gina Ihle Frogner, HR-enheten. Les hvordan Bærum kommune har jobbet for å finne gode løsninger for bedre og mer treffsikker rekruttering. 

Rekruttering som risikosport

Ingen kan med sikkerhet forutsi om en person vil lykkes i jobben. Men du kan redusere feilmarginene. Forskning viser at å sile på CV, vanlig intervju og referansesjekk gir deg liten sjanse for å treffe riktig. Med de beste metodene kan du øke treffsikkerheten betydelig.

«Drømmen var å hjelpe ledere til å ta gode valg, ved å gi dem et enkelt og intuitivt verktøy» – Ihle Frogner

Innovativ anskaffelse

HR-enheten kjente behovet, men ikke løsningen. Det enkle og intuitive verktøyet fantes ikke i markedet, det måtte utvikles. Først ble aktører i markedet invitert til å skissere løsninger på kommunes behov. Løsningene dannet grunnlag for anbudsrunden.

Avtalen gikk til slutt til et spesialistfirma på arbeidspsykologiske tester som var i ferd med å utvikle et spennende dataverktøy. Prismodellen var avgjørende; lav pris for bruk og ingen utviklingskostnader for Bærum kommune. Forretningen for firmaet lå i stort rekrutteringsvolum.

Behov – løsning – test

Utviklingen har ikke gått knirkefritt. IT-utviklerne i firmaet fikk problemer og verktøyet ble aldri så enkelt som vi drømte om. Prosjektet sto i fare for å stoppe opp. Det var utfordrende å stå i prosessen over tid. Det som holdt oss gående var en genuin tro på prosjektet og et veldig tydelig behov. Det var også viktig å bruke tid på å teste i det små. Men uten et åpent samarbeid med leverandøren «med alle kort på bordet», kunne utfallet blitt et helt annet.

Tre år etterpå og mange erfaringer rikere, gru-gleder vi oss til å starte opp «rekruttering 2.0» i 2016. Barnehager og skole er først ute, så kommer Pleie og omsorg og andre. Det er nå det store arbeidet begynner!

Gina Ihle Frogner, spesialrådgiver, HR-enheten