Hva kan være en best mulig metode for å hjelpe barn som er utsatt for omsorgssvikt og/eller vold av foreldrene sine? Barnevernet går nye veier og prøver ut MST CAN som første etat i Skandinavia. Nå har metoden vært testet ut i et år og Ani Elise Vik, psykologspesialist og teamleder for MST-CAN-behandlingen, forteller her mer om metoden og hvordan familiene får hjelp.

Kan vi unngå omsorgsovertakelse?

Barneverntjenesten i Bærum kommune har over tid vært opptatt av at de har mangler de riktige tiltakene i de mest komplekse barnevernssakene. Det gjelder saker hvor alternativet er omsorgovertakelse. De valgt derfor å satse på et forskningsbasert, intensivt og helhetlig behandlingsprogram. Programmet tilbys familier hvor man ser det er mulig å hjelpe foreldrene til å fungere bedre og til å gi barna i familien god omsorg. Barnas sikkerhet er imidlertid alltid det viktigste.

Hva er MST CAN?

I MST CAN (Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect) jobber et team intensivt og kortvarig med noen få familier. Det jobbes minst tre timer i uken i 6 – 9 måneder og teamet er tilgjengelig for familien 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, hele året. Det viktige er å få foreldrene til å endre atferd overfor barna sine. Hva det er behov for av atferdsendring hos den enkelte familie vil variere, det jobbes derfor med en rekke ulike tilnærminger.

Resultater

Metoden har nå vært brukt i drøyt et år. 11 familier med til sammen 20 barn har fått hjelp. Selv om atferdsendringer krever lang tid, ser vi at metodikken passer godt til familiene som får hjelpen. Vi er særlig opptatt av at det ikke har oppstått nye hendelser og at det ikke har kommet nye bekymringsmeldinger i sakene vi jobber med, verken underveis eller etter avsluttet sak.

Familiene gir tilbakemelding om at de særlig verdsetter at vi jobber helhetlig med problemene de har. Det er vanskelig å konsentrere seg om familieterapi og traumebehandling hvis man ikke har råd til neste husleie.

Ani Elise Vik, psykologspesialist og teamleder for MST-CAN-behandlingen, Barneverntjenesten