Barn og unge har en særlig viktig stemme når kommunen skal bestemme retning for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Det er deres fremtid det gjelder. I forbindelse med den pågående kommuneplanprosessen har vi spurt barn og unge om hva de mener er viktig for å sikre en bærekraftig fremtid i Bærum.

I disse digitale tider måtte også dette gjøres digitalt. For Barn og unge er ikke det noen stor barriere, og nå hadde vi muligheten til å møte de unge på «deres» premisser. Samtidig er det viktig at de unge forstår hvorfor vi stiller de spørsmålene vi stiller og hva det skal brukes til. Vi har derfor fått hjelp av engasjerte lærere i Bærumsskolen. I tillegg har ungdomsrådet i kommunen, fellesverket (Røde kors) og Ungdom og fritid engasjert seg i prosessen. Resultatet er et spennende bilde av hva barn og unge i Bærum er opptatt av.

Hvilke bærekraftsmål er viktigst for de unge?

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i skolen, og mange unge er veldig opptatt av bærekraftsmålene. Da vi spurte hvilke bærekraftsmål som er viktigst for Bærum kommune i fremtiden skilte disse målene seg ut blant svarene:

Begrunnelsene for valgene reflekterte barn og unge som er engasjerte i store og sammensatte temaer og ser sammenhenger på tvers.

«God utdanning er en forutsetning for å nå mange av de andre målene. Det er også kilden til økonomisk vekst og bidrar til å redusere forskjeller mellom kjønn og i samfunnet generelt.»

«Å stoppe klimaendringene er den viktigste oppgaven for å sikre fremtidig liv på jorda.»

Gode møteplasser skaper trivsel og tilhørighet

Vi har også fått innspill om at gode møteplasser er svært viktig. Både fordi de opplever at de mangler gode møteplasser for ungdom i dag, i tillegg til at svært mange ser at det er viktig for at alle skal trives, føle at de hører til der de bor og at alle får like muligheter til å delta på ting. Faktisk var 54,4 % av ungdommene som ble spurt uenig i at alle ungdommer i Bærum har like muligheter til å delta på ting, si sin mening og ha et godt liv. Dette må vi ta på alvor.

Takk til engasjerte lærere og ungdom

Dette var en liten smakebit på innspillene vi har fått fra barn og unge så langt. Denne måten å drive medvirkning på har vært utrolig spennende.

Signalene fra ungdommen er tydelig: prioriter klima og bærekraft!

 

Emilie Helgesen Grud, Strategi- og utviklingsenheten