Pleie og omsorg i Bærum kommune arbeider kontinuerlig for å finne innovative løsninger på utfordringer i tjenesten. Siste nytt er netthandel av mat! 

I samarbeid med hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune leverer Kolonial.no dagligvarer til hjemmeboende brukere med vedtak på bistand til handlehjelp. Dagligvarene bestilles på nettbrett som hjemmehjelpene har med seg når de besøker brukerne. Slik blir hverdagshandelen forenklet og mer effektiv. Det er sjåførene ved Bærum kommunale Storkjøkken som distribuerer dagligvarene ut til brukerne. Dagligvarene blir levert til faste tider og av faste sjåfører.

Det er enkelt å handle matvarer på nett.

Forenklet og effektiv hverdagshandel.

Fra passiv til aktiv handler

Kommunen ønsker å ta i bruk nye løsninger for å gi brukerne mulighet til mestring og selvhjulpenhet. Brukere som får handlehjelp har vanskelig for å komme seg på butikken på egenhånd. Ved bruk av netthandel flyttes butikken hjem i stua til den enkelte bruker. Det gjør at brukerne i større grad blir delaktige i handelen enn tidligere og kan bestemme og se selv hva de ønsker å kjøpe.

Riktig kompetanse på riktig sted 

Ordningen er også et tiltak for å møte fremtidens utfordringer knyttet til at kommunen skal ha nok kvalifisert personell til å utføre kjerneoppgavene innen pleie- og omsorgstjenestene. I stedet for at sårt tiltrengt arbeidskraft innen pleie og omsorg skal bruke tiden i en dagligvarebutikk, kan noen andre plukke og levere dagligvarene til brukerne.

Første kommune ut 

Avtalen med Kolonial.no er resultatet av en innovativ offentlig anskaffelse som er gjennomført i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Bærum kommune er den første kommunen som ruller ut denne ordningen – og ser allerede at flere omkringliggende kommuner er interesserte i konseptet. Er du en av de nysgjerrige? Bærum kommune deler gjerne erfaringer med deg! Ta kontakt med Lene Sævik, lene.gundersen.saevik@baerum.kommune.no

Lene G. Sævik, spesialrådgiver, kontraktsteamet i Pleie og omsorg