I Bærum kommune gjennomfører vi store og små innovasjonsprosjekter, vi deler og inspirerer hverandre. 8-11 oktober ga arrangementet EWRC i Brüssel muligheten til å bli inspirert av hva andre gjør, og lære hvordan ting kan gjøres på en annen måte.

Hver oktober samles 6000 deltakere til et firedagers arrangement, når «European week of Regions and Cities»(EWRC) går av stabelen. Med over 150 seminarer, workshops og paneldebatter med forskjellige temaer er det store muligheter for å lære noe om det meste.  Her kommer et par høydepunkter fra noen som har spennende måter å løse utfordringer på:

Battle of concepts –  engasjer studenter, unge profesjonelle og oppstartsbedrifter

Nederlenderne kan mer enn å lage tresko og vindmøller, de har også utviklet «Battle of concepts». Konseptet går ut på at organisasjoner, både private og offentlige, legger ut en innovasjonsutfordring på den digitale plattformen battleofconcepts.nl. Med et tastetrykk får dermed 250.000 studenter, unge profesjonelle og oppstartsbedrifter tilgang til å komme med løsninger på forskjellige utfordringer. Blir konseptet ditt valgt får du mulighet til å vinne premiepenger, og oppfølgingsoppgaver for å videreutvikle konseptet ditt. Resultatet for organisasjonene er at i løpet av få uker får de inn mellom 50 – 150 konsepter eller idéer. Eksempelvis kan du vinne opptil 5000 euro fra Haag kommune hvis du kommer med en smart løsning som gjør det lettere å resirkulere papp i papirbeholderne. Link: https://www.battleofconcepts.nl/  (nederlandsk)

Six city strategy– Finlands seks største byer går sammen for å løse felles utfordringer

I møte med mange av de samme utfordringene bestemte de seks største byene i Finland seg for å lage en felles strategi; 6aika. 30 % av Finlands befolkning bor i disse seks byene, noe som betyr at deres felles utviklingsprosjekter vil være av nasjonal betydning.  I Six city strategy ser de at byer må ha nye roller og de ønsker å sette bedrifter og innbyggere først. Ved å forstå behovene deres bedre, skal disse møtes på nye måter. Samarbeidsbyene åpner opp skoler, kjøpesentere, sykehus, eldresentre, gater og nabolag til innovasjonsplattformer og samskapingsarenaer, der nye produkter og tjenester utvikles og testes. I tillegg er byene aktive samarbeidspartnere som blant annet deler åpne data med partnerne. Byene har flere spennende prosjekter, blant annet å bruke noen av byens gater som testarenaer for forskjellige klimaprosjekter. Her kan du lese mer om de forskjellige prosjektene: https://6aika.fi/in-english/

Christian Holmås Haave, rådgiver Strategi- og utviklingsenheten