Onsdag 7. oktober gjennomførte Bærum kommune, i sammen med Madrid og Høgskolen i Innlandet, en digital workshop. Dette var en liten del av et stort årlig arrangement i regi av EU, kalt European Week of Regions and Cities (EWRC). Osloregionens Europakontor var viktige medarrangør og støttespiller.

Hva er European Week of Regions and Cities?

EWRC er det største årlige arrangementet og et møtested, for byer og regioner, hvor de kan dele erfaringer og bygge nettverk. Vanligvis blir arrangementet gjennomført i Brussel og varer i fire dager, i 2019 med mer enn 9000 deltakere. I år blir alt gjennomført digitalt og strekker seg over tre uker fordelt på tre temaer:

  • Green Europe
  • Cohesion and Cooperation
  • Empowering Citizens

Hvorfor deltok vi?

Medarbeidere og politikere fra Bærum kommune har i et par år deltatt på EWRC, og etter hvert oppstod et ønske om selv å bidra og dele våre erfaringer. Tjenestedesign har over en periode stått sentralt i utviklingen av nye tjenester i kommunen og gjennom arbeidet med utviklingen av Carpe Diem demenslandsby har vi gjort oss mange og nyttige erfaringer. Kanskje våre erfaringer kunne være nyttige for våre kollegaer og samarbeidsparter i Europa og hva kunne vi lære av dem?

Europeisk samarbeid

Høgskolen i Innlandet har fulgt utviklingen av landsbyen og bruken av tjenestedesign med forskerblikk. Dette forskerblikket har også vært rettet mot bruk av tjenestedesign som metode i andre prosjekter i Europa. Erfaringen fra dette arbeidet er samlet i vedlagte rapport. Funnene fra dette arbeidet var utgangspunktet for workshopen og for at Madrid, med sitt spennende arbeid med å utvikle et bibliotek, ble invitert med.

«Impoving co-creation in public sevices»

Bærum kommune var pådriver i å få gjennomført en sesjon i EWRC. Under tittelen «Impoving co-creation in public sevices» gjennomførte vi en workshop med korte innledninger og med mulighet for å komme med innspill og spørsmål fra deltakerne gjennom bruk av det digitale verktøyet «Menti».

Digital erfaringsutveksling

Det er ganske tid- og arbeidskrevende å planlegge og tilrettelegge for en digital event i regi av EU, på engelsk og ved bruk av digitale verktøy. Men vi fikk det til og det gikk bra. Digitalt samarbeid har sine fordeler og klare ulemper. Hadde vi ikke kunnet gjennomføre workshopen digital hadde alt blitt avlyst. Samtidig ser vi at den store dialogen og erfaringsutvekslingen uteblir, og minglingen og nettverksbyggingen i etterkant er fraværende. Uansett, dette en utrolig spennende erfaring å få med seg.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten