Velferdsteknologi er hjelpemidler som bidrar til å gjøre hverdagen til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne enklere, tryggere og med gi større grad av mestring. Men hva finnes, hvordan fungerer de ulike hjelpemidlene og er det skummelt med velferdsteknologi? Hva kan være nyttig for den enkelte bruker? Medarbeidere fra Bærum kommune har vært på studietur for å få inspirasjon og kunnskap om hvordan disse nyttige hjelpemidlene kan spres til både brukere, pårørende og ansatte. Prosjektleder Katrine Holter beskriver nærmere hva som planlegges for kommunens innbyggere og ansatte.

I Bærum kommune er vi opptatt av at både innbyggere og ansatte skal bli kjent med og trygge på bruk av velferdsteknologi i dagliglivet. Med slike hjelpemidler kan innbyggerne våre bo hjemme lenger og de som bor på institusjon kan oppleve større grad av frihet og mestring. Etter å ha vært på inspirasjonstur til DOKKX i Århus bestemte kommunen seg for å adoptere konseptet de har bygget opp der. Det skal derfor lages en egen visningsarena for velferdsteknologi midt i Sandvika sentrum for innbyggerne våre.

Informasjon og opplæring

Vi kaller tiltaket Atri-X. Her vil pårørende og brukere ha mulighet til å prøve ut og oppdage nye hjelpemidler som vil gjøre hverdagen enklere.  Innbyggerne våre får kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler som kan gi dem økt frihet, omsorg, trygghet, rehabilitering, aktivitet, fellesskap og kommunikasjon. Atri-X vil også være et sted hvor det blir arrangert temadager, foredrag og presentasjoner slik at både ansatte og innbyggerne får kunnskap om og blir trygge på løsningene og alle mulighetene.

Atri-X en møteplass

Atri-X skal også være et sted hvor pårørende kan komme og snakke med kompetente fagpersoner som demenskoordinator, kreftkoordinator med flere. Dette skal være en arena hvor fagkunnskap og teknologi møtes for å gjøre hverdagen til innbyggerne i Bærum best mulig.  Atri-X vil være åpent på dagtid og kveldstid, samt en lørdag i måneden slik at alle skal ha mulighet for å komme innom.

Et samarbeidsprosjekt

I samarbeid med leverandører av velferdsteknologi samt NAV hjelpemiddelsentral, Boligkontoret, Seniornett og Husbanken åpner Atri-X i Atrium ressurssenter før jul.

Les mer her.

Kathrine Holter, prosjektleder, Bærum kommune