I årets siste blogginnlegg tar vi et tilbakeblikk på året som nærmer seg slutten. Året som ble så annerledes enn vi hadde sett for oss og som har gitt oss så mange nye erfaringer. Da Norge stengte ned i mars 2020 hadde redaksjonen i Tanketanken, og alle våre gode kolleger, mange planer. Prosjekter, prosesser, workshops og alt krevde involvering og samarbeide på ulike nivåer. Hva skulle vi gjøre?

Det virket håpløst med samarbeid og medvirkning når vi ikke kunne møtes. Involvering og medvirkning skulle ivaretas overfor en rekke ulike grupper som for eksempel mellom medarbeidere, politikere, brukere, innbyggere og eksterne samarbeidsparter.

Fra frustrasjon til nyorientering

Sakte, men sikkert begynte vi å orientere oss ut av frustrasjon og inn mot å sjekke ut muligheter. Hele verden var i samme situasjon. Hvilke verktøy hadde vi, og hvilke erfaringer gjorde folk seg? Deling og stjeling ble viktig. Akkurat i det koronaen traff landet hadde Bærum kommune så vidt startet utrullingen av Office 365 og Teams. Dette arbeidet fikk fart på seg, og det ble gjort en formidabel innsats for raskt å gi alle de kommunale tjenestene tilgang til Teams. Dette var planlagt å ta mye lengre tid. Hva gjorde at vi likevel klart å få det til så raskt?

Triumfer og utfordringer

Men Teams alene løste ikke alle utfordringen, vi trengte noen digitale verktøy for å kunne kjøre inspirerende prosesser. Det begynte ganske raskt å bli en viss «Teamstretthet». Møtene ble ensformige. Nye verktøy ble prøvd ut og lisenser kjøpt inn. Dette arbeidet kan med fordel gjøres enklere og raskere, her er det fortsatt mye å lære.

Må det en krise til?

Vi har i alle år hørt at å ha tydelige og prekære behov er det beste utgangspunkt for innovasjon, en såkalt «brennende plattform».  Ideen om «brennende plattform» har vært umulig å selge inn i Bærum kommune, med sin gode økonomi og brede tjenestetilbud. Nå oppstod det imidlertid behov som krevde raske løsninger. Hvordan skulle vi for eksempel holde oversikt over hvor mye smittvernutstyr vi trengte og hvordan skulle logistikken rundt dette løses? Her kom det raskt i stand nye samarbeidsforhold og smidige løsninger. Dette ville sannsynligvis krevd lange og omstendelige prosesser i en normal hverdag. Hvordan kan vi ta vare på denne nye måten å jobbe på? Løsningen og tenkningen bak arbeidsprosessen har også blitt spredt til flere tjenester, det er heller ikke hverdagskost. Spredning av nye ideer er vanligvis krevende arbeid. Hva var suksessformelen denne gangen?

Hva vil du ta vare på fra 2020?

Det er satt i gang ulike initiativer for å samle erfaringer og lære av den tiden vi har vært igjennom og skal være i en god stund inn i 2021. Særlig er dette med hjemmekontorløsning under lupen her i vår kommune. Men det er sikker mange store og små løsninger og samarbeid som har oppstått siden mars. Ta deg tid til en liten refleksjon nå de siste ukene i 2020 og tenk igjennom hva det er verdt å ta vare på inn i 2021, fra nye vennskap til ny digital kompetanse.

Riktig god jul til dere alle og et godt 2021 fra oss i redaksjonen.

Ingrid, Ellen og Hege i Strategi- og utviklingsenheten