Bærum kommune deltar for tredje gang på Innovasjonsskolen for kommunesektoren ved Høgskolen Innlandet (tidligere Høgskolen Lillehammer). Innovasjonsskolen skal gi økt innsikt i – og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med stor vekt på endring og innovasjon.

Der mange tenker likt er det få som tenker meget

Innovasjon er en målrettet praksis for å bryte med det etablerte. Derfor er mangfold og ulike perspektiver viktig. For å sikre ivareta dette er samtlige tre sektorer fra Bærum kommune representert på årets kull. Velferd, Samfunn og Organisasjon og utvikling stiller med en ansatt hver. Disse er Liv Sigrid Haugejorden fra PLO Helseinformatikk, Monica Salater fra Plan, miljø og kultur og Karen Bøhle Aarhus fra Strategi og utvikling.

Sammen skaper vi fremtiden

En viktig del av studiet er å jobbe frem et innovasjonsprosjekt.

Vi jobber i disse dager med å utarbeide et innovasjonsspørsmål som skal være driveren til prosjektet. Vi tar utgangspunkt i visjonen om at vi sammen skal skape fremtiden. For å få til det må hele Bærumssamfunnet mobiliseres. Vi ønsker å engasjere befolkningen i hvordan Bærum skal se ut i fremtida. Men hvordan gjør man det i en kommune med 130.000 innbyggere? Dette er et spørsmål vi vil undersøke nærmere under dette innovasjonsstudiet.  Monica Salater.

Ringer i vannet

Det blir sagt at

hvis jeg har en idé og du har en idé, så har vi en idé hver. Hvis vi deler med hverandre – har vi begge to idéer

På første studietreff på Innovasjonsskolen møtte Bærum kommune Bydel Nordstrand, som også deltar på årets kull. Bydelen har tidligere vært gjestedeltagere på Bærum kommunes Ledelsesutviklingsprogram LUP. Ved flere anledninger fortalte representantene fra Nordstrand hvordan de hadde tatt med seg kunnskap fra LUP og skapt sitt eget program i Bydel Nordstrand, – og at deres program er en stor suksess. Verdiskapingen blir så mye større når man praktiserer en åpenhets- og delingskultur både innad i egen organisasjon og på tvers av kommunegrenser – og bør bli den nye normen for kommuneNorge.

Karen Bøhle Aarhus, Strategi- og utviklingsenheten