Hvordan kan vi skape gode møteplasser og integrere kunstneriske elementer som bedrer Sandvikas omdømme? Hvordan skal kunsten finne sin plass i nye Sandvika, som står overfor store endringer?  I første omgang  gjelder endringene Kadettangen og elvebredden forbi Rådhuset og Brambanigården.

Hvordan skape levende byrom?

Det offentlige rom er god arena for å vise frem kunst. Kunstnerisk utsmykning og gode møteplasser bidrar til å gi området identitet.

Hva skulle for eksempel til for å endre folks oppfatning av Drammen?  Drammen kommune renset elva og «foredlet» elvebredden. Byen skulle igjen vende ansiktet mot elva. Den nå tradisjonelle «elvefesten» ble startet, og er i dag er et stort og flott kulturarrangement

Oslo kommune har brukt store ressurser på å rense og øke tilgjengeligheten til blant annet Akerselva og Alna. Det er bygget turveier og møteplasser langs elvene. Hver høst arrangeres «lysvanding» langs begge elvene, hvor bydeler, borettslag, og «kulturgrupper» sørger for forskjellige innslag oppover elva.

Sandvika har tilsvarende arrangementer i forbindelse med byfesten, som kan få enda større omfang når elvepromenaden blir ferdig om et par år.

Kunst i friområder

Nansenparken

Områder hvor folk oppholder seg gir muligheter for kulturell utfoldelse og kunstnerisk utsmykking. I den prisbelønnede Nansenparken på Fornebu er vannet et «bærende element».  Vannets betydning blir forsterket ved forskjellige «oppkommer» av vann på Festplassen som barn kan leke med, samt et spennende «oppkomme» av vann ved det gamle flytårnet.

Festplassen ved dammen i Nansenparken har fått sitt navn fordi den ble betraktet som en meget viktig møteplass. Planlagt serveringssted må bygges! (Johan Steffensen, prosjektdirektør).

Kunst på veien

På Fornebu har man ved hjelp av kunstinstallasjoner ønsket å markere visjonen om Fornebu som et fremtidsrettet bolig- og arbeidsområde.  Dette var målet for rundkjøringen «Lysende teppe» ved Telenor Arena.

Snarøyveien har også fått et opplevelsesmessig løft. Blant annet er Kåre Grovens «Kast» i rundkjøringen ved Fornebu senter veldig lik kunstverket «Utkast» som samme kunstner har laget på Oslo Lufthavn Gardermoen. Kunstverket ved Fornebu senter bidrar med dette å markere historien på Fornebu.

Byutvikling og kunstens betydning

Kommunen trenger flere «arenaer» som gir oss sterkere identitet. De store byutviklingsprosjektene på Fornebu og i Sandvika gir oss gode muligheter til dette i årene fremover.

 Johan Steffensen, prosjektdirektør