I 2015 hadde jeg gleden av å dele noen tanker på Tanketanken.  Da skrev jeg bl.a.:

Tanker om fremtiden 

Det samme tror jeg vi vil tenke i 2035. Løsningene som brukes vil være andre enn i dag. Da vil også Bærums innbyggere og medarbeidere forvente at kommunen har fornyet seg. Funnet frem til de nye og bedre løsningene. Det kan være små og store endringer. Noen som fører med seg en helt annen arbeidssituasjon. Noen som bedrer den vi allerede har. Det er dette innovasjon handler om. Løfte blikket i hverdagen. Se behov som kan løses på nye og bedre måter. Bloggen gir mulighet for å få inspirasjon. Dele erfaringer på godt og vondt. Det som gikk bra. Det som gikk skeis. Raushet og tålmodighet må til.

Ta Tanketanken i bruk. Hent inspirasjon til endringer på din arbeidsplass og til dine arbeidsoppgaver. Del villig med andre. Sammen blir vi bedre.

Nå fire år etterpå vil jeg si: Vi har klart å skape en synlig og offensiv innovasjonskultur i Bærum kommune!
Bak oss har vi LUP. Lederutviklingsprogram for innovasjon. En verktøykasse til bruk i tjenesteutvikling.
Innovasjon er på sitt beste når vi forbedrer oss i hverdagen. Anerkjenn innovasjonene dere har fått til. Løft frem de gode løsningene.

Takk til alle i Bærum kommune som stadig ser etter nye og bedre løsninger. Og til andre som gir oss nyttige innspill og tilbakemeldinger på Tanketanken.

Kommunal tjenesteyting er daglig drift. Vi gjør det bra i Bærum. Det kan derfor være vanskelig å tenke nytt. Se behov som kan møtes på andre måter.
Digitalisering og teknologi er lettere å få øye på. Men behov som ligger i faglige metoder, organisering og ledelse er kanskje ikke like synlige.

Vi «trenger ikke være dårlige, for å bli bedre» er noe vi blir minnet om.
Det tror jeg vi alle skal ta med oss. Men tjenester er ikke bare drift. Det handler også om å forbedre og utvikle.

Innovasjonsblikket må trenes og holdes i hevd. Utfordre hverandre lokalt.

Fortsatt skal alle kommunens tjenester årlig ta tak i et behov som kan løses på nye måter.

På noen områder er kommunene langt etter. Innbyggere er vant til å finne frem på nettet. Her må vi raske på.
Bærum kommune etablerer «Min side» til høsten.  Det gir et viktig signal. Vi er på vei.
Men «Min side» må fylles med muligheter for digital kommunikasjon og løsninger i dialogen med kommunen.
Vi må gjenbruke data. Gjøre det enkelt for innbyggere og andre å nå oss. Et reelt og godt digitalt 1.valg.

 Jeg ønsker også at vi skal jakte på de store innovasjonene som mange kan ta i bruk.

Den digitale skolehverdagen er et godt eksempel. Alle elever i Bærumskolen har nå fått nettbrett.
Men vi må fortsatt prøve oss frem. Se hva som virker. Og hva som ikke virker. Dele erfaringer og være åpne for at dette tar litt tid. Og lytte til hva andre erfarer.
Bruk de neste årene til å finne frem til nye elev- og lærerroller – masse nye erfaringer som til sammen vil utvikle fremtidens skole. Valget er ikke digital skolehverdag eller ikke. Valget er hvordan vi utvikler en digital fremtid.

Vi har også andre områder som peker seg ut.
Fremtidens arbeidsplass med bruk av digitale verktøy og nye samarbeidsformer. OneNote og Skype.
Kommunens medarbeidere – 700 i tallet har nå fraflyttet Kommunegården i Sandvika.
Vi øver oss nå i midlertidige lokaler i Eyvind Lyches vei og i Løkketangen. Nyttige erfaringer å ta med videre til ny Kommunegård i 2022 med plass til 1300 medarbeidere

Smarte bygg hvor digital teknologi kan brukes til å gi innbyggere en bedre hverdag. Demenslandsbyen på Dønski som starter opp neste sommer er et godt eksempel.

Jeg var nylig på besøk i Emma MeDLiv – som står for: mestring – deltakelse – livskvalitet. En innovativ velferdsteknologisk treningsleilighet på Emma Hjort for innbyggere som trenger hjelp til å mestre hverdagen sin bedre. Innovasjon og god pedagogikk. Her har vi også gode spor som kan utvikles videre

Min oppfordring er:

  • Fortsett med innovativ praksis.
  • Lær av hverandre. «Stjæl med stil»
  • Gå sammen om de store ideene. Skap noe sammen som kan gi bedre hverdag for mange.

Innovasjon går aldri over. «Innovate or die» er jo populærvarianten. Ett er sikkert: Bærum 2023 vil ikke være som Bærum 2019.
Du og dine kolleger kan bidra til at forandringene blir merkbare.

La meg slutte med et lite dikt som var med i en offentlig utredning om Innovasjon i omsorg for noen år siden. Her tror jeg vi er ved kjernen i det vi jakter på.

På sporet

Vi er på sporet
etter en ny og bedre virkelighet
som skal finnes ikke så langt herfra
Den ligger forhåpentlig
i nærheten av
det hjertet forstår

Kate Næss i «Blindgjengere» (1969)

 

Hilsen

Erik/rådmann