I Bærum kommune tar vi nå i bruk 3D-teknologi blant annet for å visualisere byggeprosjekter i planleggingsfasen. Det jobbes også med å videreutvikle teknologien for å kunne bruke denne til opplæring og øving. Første prosjekt ut er  Carpe Diem demenslandsby.

Bærum kommune tester for tiden en 3D-hule. Dette er et digitalt verktøy som ved hjelp av projeksjon og grafikk skaper følelsen av tilstedeværelse i et virtuelt miljø. Ved å bruke denne teknologien kan man bevege seg inne i bygg som ikke er bygget ennå. Man kan se hvordan bygg og rom vil se ut, og enklere se behov for eventuelle justeringer eller endringer før det faktisk er bygget.

Første prosjekt til å teste 3D-hulen er  Carpe Diem demenslandsby. De skal blant annet skal bruke 3D‑hulen til opplæring og øvelser for ansatte før brukerne flytter inn i demenslandsbyen. Opplæring og øving i en 3D-hule passer godt for de oppgavene som ikke egner seg så godt å lese seg opp på, for eksempel evakueringsrutiner ved en eventuell brann. I 3D-hulen kan ansatte gjennomføre brannøvelser ved å øve på ulike scenarioer og evakueringer. Dette vil være et godt supplement til fysiske øvelser sier Arne Mæhlum, som er tjenesteleder for demenslandsbyen.

Prosjektgruppen ser stor nytte av teknologien, og skulle også ønske at de hadde tilgang på 3D-hulen før byggingen av demenslandsbyen ble startet. Da ville vi kunne brukt 3D-hulen til å jobbe sammen med arkitekt og interiørarkitekt underveis i planleggingen, og også gjort nødvendige endringer etter  brukeropplevelsen vi får ved å bevege oss gjennom de ulike rommene og funksjoner. Vi ser for eksempel i dag at plassering av stikkontakter i enkelte rom burde vært annerledes, sier Anne Grete Normann, «Kulturminister» og ansvarlig for livet i landsbyen.

Kjersti Lysne Sanden, prosjektleder på eiendom, forteller at tanken bak 3D-hulen opprinnelig var å lage en modell for de som har bygd byggene for å se at alt fungerer. Dette ønsker Bærum kommune å videreutvikle, og det jobbes nå blant annet med å legge til spillmulighet i løsningen, slik at man ved opplæring eller øvelse faktisk kan gjennomføre konkrete oppgaver.

Ingrid Elfstedt Glendrange, strategi- og utviklingsenheten