Innovasjonsstrategien til Bærum kommune har satt som et av mange mål å utfordre oss på og benytte oss av bidrag fra ulike aktører, blant annet forskningsinstitusjoner. Minst tre forskningsprosjekter med støtte fra kommunens forsknings- og innovasjonsfond skal til enhver tid pågå, inklusiv offentlig Ph.d. Som et ledd i denne satsingen er nå flere Ph.d.-stipendiater tilknyttet kommunen på ulike måter. Vi i bloggredaksjonen har snakket med to av dem.

 

Tjenestedesign og samskaping for sårbare grupper

Ane Bast startet som Ph.d.-stipendiat vinteren 2019. Hun er tilknyttet Høgskolen i Innlandet og skal være ferdig med graden sin vinteren 2022. Tanketanken har tidligere skrevet om samarbeidet kommunen har med Høgskolen i Innlandet om å forske sammen på utviklingen av  Carpe Diem demenslandsby og «livet i landsbyen».  Det er i forbindelse med dette arbeidet Ane skal ta sin Ph.d. Arbeidstittelen er foreløpig «hvordan forbedre offentlige tjenester for sårbare grupper gjennom samskaping og tjenestedesign – en studie fra demensomsorg».  Foreløpig er Ane i en tidlig fase, der hun følger planleggings- og utviklingsprosessene i prosjektet tett.

 

Samskaping i velferdstjenester

En annen av våre Ph.d-stipendiater er Sanna Forsell Simonsson.  Hun tar en offentlig Ph.d. med NTNU, institutt for sosialt arbeid, som gradsgivende institusjon. Sanna startet høsten 2019 og arbeidet hennes er knyttet til en stor satsing som heter «Sammen om velferd».  Tilnærming handler om «samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester». I dette ligger det at all kunnskap er like viktig, som blant annet brukererfaring, førstelinjetjeneste og forskning. Sanna beskriver hennes tilnærming som praksisforskning.Det vil si at det hun finner underveis i sitt arbeid kan bringes inn i prosjektet for justeringer.

 

Tilrettelegging for stipendiatene

Vi er nysgjerrige på hvordan Ane og Sanna opplever samarbeidet med kommunen, og det vi forsøker å tilrettelegge for gjennom vår satsing på forskning.
Begge mener det er fint å være tett på kommunen, det gjør det lettere å forstå det som foregår. I tillegg gir et tett samarbeid tilgang til data og folk på en effektiv måte.

Jeg kan ta direkte kontakt med informanter i stedet for gjennom flere personer, ettersom man får en trygghet i organisasjonen. (Ane)

Sanna: Enig. Derfor søkte jeg på en Off. Ph.d. Jeg kommer tett på fagfolkene og de som er i feltet.

 

Ane og Sanna synes det er veldig fint å ha et konkret prosjekt å jobbe med. De gir kommunen ros for å være fremoverlent når det gjelder forskning. En utfordring er imidlertid at IT-systemene i Bærum kommune og Høgskoler ikke kan integreres og det gjør det i noen sammenhenger tungvint.

Flere stipendiater samarbeider med kommunen og flere skal det bli. Vi er i gang med arbeidet for bedre tilrettelegging rundt de praktiske forholdene. Det er også et mål å skape et nettverk for stipendiatene for å få et faglig miljø innad i kommunen.

Takk for praten, Ane og Sanna.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten