Med så mange som 12.000 ansatte i Bærum kommune har vi et enormt potensiale for å skape mer verdi gjennom å finne nye løsninger for brukerne. I år har derfor alle tjenesteledere i Bærum kommune fått i oppdrag å utvikle minst ett innovasjonstiltak i samarbeid med sine ansatte. Det vil det bli hele 200 innovasjonstiltak av! Kommunaldirektør Kristin Weidemann Wieland heier alle og enhver frem i jakten på nye og bedre løsninger for brukerne våre!

Hvorfor trenger vi innovasjon i Bærum kommune?

De nærmeste årene har vi det på sett og vis litt «stille før stormen». Om 6-7 år vil vi møte de virkelig store utfordringene: Da vokser antall eldre kraftig, samtidig som det relativt sett vil være færre i yrkesaktiv alder. Dermed kan vi vente oss både færre skattekroner, og færre hender til å betjene flere omsorgstrengende. Møter vi fremtiden med dagens løsninger vil det ikke gå rundt – vi trenger nye svar.

Hva er egentlig innovasjon?

«Innovasjon» er for mange kanskje et litt krevende og fremmed begrep. Det handler om å bevisst jakte på nye og bedre måter å løse oppgavene på. Og å ta i bruk nye løsninger når man finner dem. Mange forbinder innovasjon med forskning, høyteknologi og noe fjernt fra hverdagen. Men innovasjon kan dreie seg om veldig enkle ting. Når du «tar hva du har» i kjøleskapet, lager en rett med ingredienser du aldri har brukt sammen før og det hele smaker så godt at familien ber deg lage det flere ganger, ja da har du innovert.

Systematisk innovasjonsarbeid

Noen innovasjoner oppstår ved tilfeldigheter, eksempelvis lutefisken og gule post-it-lapper. Men de fleste skapes gjennom aktiv leting etter nye måter å gjøre ting på. Det er nettopp derfor alle tjenestelederne i Bærum kommune har fått i oppdrag å jobbe systematisk med innovasjonstiltak.

«Genialitet er 1% inspirasjon og 99% hardt arbeid» – Thomas Alva Edison

Vår største svakhet ligger i å gi opp. Den sikreste veien til suksess er å prøve en gang til.

Lederutviklingsprogram i innovasjon og forbedringsledelse

Det nyetablerte lederutviklingsprogrammet «Innovasjon og forbedringsledelse» er utformet nettopp for å gi ledere en kickstart i jakten på nye løsninger. Er du leder og interessert i å delta på programmet, kan du melde deg på via din kommunalsjef.

Lykke til i jakten!

Kristin Weidemann Wieland, kommunaldirektør organisasjon og utvikling.