Bidrar nettbrett til en bedre skolehverdag?

Bruk av nettbrett i skolene i Bærum er et viktig satsingsområde. Det medfører store endringer for elever, foreldre og ansatte i skolen. Derfor er det viktig å dele erfaringer og evaluere hvordan innføringen av nettbrett påvirker skolehverdagen.

Våren 2018 ble det gjennomført en evaluering av konsulentselskapet Rambøll. Rapporten viser en positiv utvikling i bærumsskolen, men at […]

Luke 24

 

Vi ønsker alle en riktig god jul! Og ser frem mot mer innovasjon i Bærum i 2019.

Hilsen fra Erik Kjeldstadli, rådmann og Lisbeth Hammer-Krogh, ordfører

Av |24/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 23

Er det en gave du har glemt? Eller en gave du ikke helt hadde regnet med å bytte?

Gi bort opplevelser i Bærum. Her er våre forslag:

Tur til Brunkollen. En populær markahytte og serveringssted sør i Bærumsmarka, kjent for sine gode skolebrød.
Fornebulandet rundt på kyststien. En flott tur gjennom friområder, naturreservater, badeplasser og parker. […]

Av |23/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 22

Det mest leste blogginnlegget i 2018 er innlegget om Sammen om fremtidens velferd, som presenterer hvordan Bærum kommune skal rigge velferdslaget slik at vi nå, og i fremtiden, bidrar til at innbyggerne våre både oppnår og selv bidrar til god livskvalitet. Har du ikke lest innlegget, eller vil du lese det igjen, kan du gjøre det […]

Av |22/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 21

Barnevernet vant kommunens første «Stjæl med stil»-pris, for sin jobbing med MST-CAN. Du kan lese mer om prosjektet her. Vi gratulerer!

PS. «Stjæl- med stil»-prisen vil fremover bli delt ut årlig, samtidig med Innovasjonsprisen. Følg med!

Av |21/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 20

Innovasjonsnissen har vært på tur i Bærum. Hvilket tjenestested besøker han i dag?

Samle alle bokstavene fra de andre lukene, og legg inn løsningsordet i kommentarfeltet under. Vi trekker en vinner i dag klokken 14:00.

Innovasjonsnissen er i desember på tur til seks ulike tjenestesteder i Bærum. Du kan være med å gjette hvor han er. Samle […]

Av |20/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 19

 

Innsatsområde 5: Nyttiggjort – gevinstrealisering

Bærum kommune er dyktige på å skape det nye og vurdere hvorvidt det er nyttig. Det har vist seg vanskelig å nyttiggjøre det nye – å ta ut de positive effektene slik som å frigjøre økonomiske ressurser og øke kvaliteten for brukerne. Kommunen må bli bedre på å realisere slike gevinster, […]

Av |19/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 18

Innovasjonsstrategiens innsatsområde 4: Åpen innovasjon – kommunens rolle i samfunnet

Bærum kommune er omgitt av kompetente innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre som kan bidra til å løse kommunens utfordringer. Målet er at

Kommunen skal la seg utfordre av og benytte seg av bidrag fra innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre […]

Av |18/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 17

Innovasjonsstrategiens innsatsområde 3: Ett Bærum – felles innsats mot samme mål

Det er mye kompetanse og mange dyktige fagfolk i kommunen og det er behov for å styrke kommunikasjon og samarbeid internt i og på tvers av sektorer. Målet er at Bærum kommune skal gjennom styrket internt samarbeid identifisere behov, finne bedre løsninger og øke gjennomføringsevnen.
Et av […]

Av |17/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 16

Innovajonsstrategiens innsatsområde 2: Neste praksis – skape, ta i bruk, kopiere og spre

Kommunens innsats med å utvikle nye løsninger for å løse morgendagens behov må fortsette. Men der gode løsninger allerede er utviklet og testet, er det ikke bærekraftig at Bærum
kommune bruker ressurser på å lage egne løsninger. Målet er at organisasjonen skal finne og […]

Av |16/12/2018|Informasjon|0 kommentarer