Luke 23

Er det en gave du har glemt? Eller en gave du ikke helt hadde regnet med å bytte?

Gi bort opplevelser i Bærum. Her er våre forslag:

Tur til Brunkollen. En populær markahytte og serveringssted sør i Bærumsmarka, kjent for sine gode skolebrød.
Fornebulandet rundt på kyststien. En flott tur gjennom friområder, naturreservater, badeplasser og parker. […]

Av |23/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 22

Det mest leste blogginnlegget i 2018 er innlegget om Sammen om fremtidens velferd, som presenterer hvordan Bærum kommune skal rigge velferdslaget slik at vi nå, og i fremtiden, bidrar til at innbyggerne våre både oppnår og selv bidrar til god livskvalitet. Har du ikke lest innlegget, eller vil du lese det igjen, kan du gjøre det […]

Av |22/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 21

Barnevernet vant kommunens første «Stjæl med stil»-pris, for sin jobbing med MST-CAN. Du kan lese mer om prosjektet her. Vi gratulerer!

PS. «Stjæl- med stil»-prisen vil fremover bli delt ut årlig, samtidig med Innovasjonsprisen. Følg med!

Av |21/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 20

Innovasjonsnissen har vært på tur i Bærum. Hvilket tjenestested besøker han i dag?

Samle alle bokstavene fra de andre lukene, og legg inn løsningsordet i kommentarfeltet under. Vi trekker en vinner i dag klokken 14:00.

Innovasjonsnissen er i desember på tur til seks ulike tjenestesteder i Bærum. Du kan være med å gjette hvor han er. Samle […]

Av |20/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 19

 

Innsatsområde 5: Nyttiggjort – gevinstrealisering

Bærum kommune er dyktige på å skape det nye og vurdere hvorvidt det er nyttig. Det har vist seg vanskelig å nyttiggjøre det nye – å ta ut de positive effektene slik som å frigjøre økonomiske ressurser og øke kvaliteten for brukerne. Kommunen må bli bedre på å realisere slike gevinster, […]

Av |19/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 18

Innovasjonsstrategiens innsatsområde 4: Åpen innovasjon – kommunens rolle i samfunnet

Bærum kommune er omgitt av kompetente innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre som kan bidra til å løse kommunens utfordringer. Målet er at

Kommunen skal la seg utfordre av og benytte seg av bidrag fra innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre […]

Av |18/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 17

Innovasjonsstrategiens innsatsområde 3: Ett Bærum – felles innsats mot samme mål

Det er mye kompetanse og mange dyktige fagfolk i kommunen og det er behov for å styrke kommunikasjon og samarbeid internt i og på tvers av sektorer. Målet er at Bærum kommune skal gjennom styrket internt samarbeid identifisere behov, finne bedre løsninger og øke gjennomføringsevnen.
Et av […]

Av |17/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 16

Innovajonsstrategiens innsatsområde 2: Neste praksis – skape, ta i bruk, kopiere og spre

Kommunens innsats med å utvikle nye løsninger for å løse morgendagens behov må fortsette. Men der gode løsninger allerede er utviklet og testet, er det ikke bærekraftig at Bærum
kommune bruker ressurser på å lage egne løsninger. Målet er at organisasjonen skal finne og […]

Av |16/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 15

Innovasjonsstrategiens innsatsområde 1: Innovasjonskompetanse – på vei inn i fremtiden

Organisasjonen må ha riktig og tilstrekkelig kompetanse på endring og utvikling for å lykkes med omstillingen Bærum kommune står overfor. Målet er at ansatte og ledere skal ha kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser.

Et av tiltakene til dette målet er å sluttføre lederutviklingsprogrammet (LUP). Videreutvikle alumnimøter med […]

Av |15/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Luke 14

Innovasjonsnissen har vært på tur i Bærum. Hvilket tjenestested besøker han i dag?

Innovasjonsnissen er i desember på tur til seks ulike tjenestesteder i Bærum. Du kan være med å gjette hvor han er. Samle på forbokstavene til de seks ulike tjenestestedene, og gjett hvilket ord dette blir. Vi trekker en heldig vinner 20. desember som […]

Av |14/12/2018|Informasjon|0 kommentarer