Innovasjonsprisen 2016 – Bærum kommune på vei mot morgendagens løsninger

Vi er utrolig stolte over at Bærum kommune vant årets Innovasjonspris i sterk konkurranse med Bergen og Sarpsborg. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren.

Hvorfor vant vi denne prisen?
Fra ord til handling – mangfold av tiltak mot felles mål
I 2014 vedtok politikerne en Innovasjonsstrategi […]

Ungdom og fredsbudskapet – #peaceisyou

Hva skjer når Warner Bros., arrangør for fredspriskonserten, kontakter Bærum kommune for å spørre om kommunen kan være med å fylle Telenor arena? Bærum kommune ønsket å bruke anledningen til å spre fredsbudskapet til Bærums ungdom. Kan disse tingene la seg kombinere? Kristin Bjelke forteller deg mer om dette spennende samarbeidet.

Ungdom og fredsbudskapet

Viktige stikkord for […]

Tidlig innsatsteam – sammen er vi sterkere!

Fra 2016 har Bærum kommune hatt tilbud om Tidlig innsatsteam. Tidligere var det 52 tverrfaglige team, nå er det 7 ambulerende team.  Tidligere var det ønske om brukerdeltakelse, nå er det et krav. Brukernes behov står i sentrum for den nye måten å jobbe tverrfaglig på.  Hvis du er bekymret for et barn eller en […]

Ungdata junior tar barna på alvor!

I 2017 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse for 5. – 7. trinn for å høre hvordan barn i denne aldergruppen opplever hverdagen sin og hva de tenker om fremtiden.

Hvor fornøyd er du med livet ditt? Hvordan har du det på skolen? Opplever du at foreldrene dine støtter deg? Har du en venn du kan stole […]

Nytt Bærumsteam på Innovasjonsskolen

For andre gang deltar en gruppe fra Bærum kommune på Innovasjonsskolen for kommunesektoren på Høgskolen i Lillehammer. Studiet skal gi deltakerne kompetanse i å bistå i kommunens innovasjonsarbeid og være gode innovasjonsambassadører. Hege Fossum fra Strategi og utvikling er en av deltakerne, og forteller deg om jakten på nye og bedre løsninger.
Om å ri en […]

Helse og sosial for fremtiden

Prosjekt «Helse og sosial for fremtiden» er i full gang. Kommunalsjefen forteller hva som foregår.
Utfordringsbilde
Vi er heldige som bor i en kommune som stadig flere ønsker å bo i. Ifølge prognosene blir vi 150.000 Bæringer i 2035! Befolkningsveksten krever blant annet flere skoler, barnehager og sykehjem, og vil vi gi økt behov for […]

Lederutviklingsprogram i innovasjons- og forbedringsledelse

 Bærum kommune skal bli gode på innovasjons- og forbedringsledelse. Derfor tilbyr Lederskolen til høsten et nytt lederutviklingsprogram, der utvalgte ledergrupper setter seg på skolebenken. 

Store tanker

I løpet av tre år skal alle ledere og et antall ildsjeler i Bærum kommune få innovasjons- og forbedringsgenene sine stimulert. Ja, ikke bare skal de stimuleres – tanken er faktisk at […]

Nye tiltak for bedre hverdag for barn og unge

Ungdomsundersøkelsen (2014) bekrefter at de fleste barn og unge i Bærum har det godt, men også at en del har utfordringer knyttet til stress og krav i hverdagen. Nå er nye tiltak satt i gang.

Målet med nye tiltak

Tiltakene i satsingen «Sammen for barn og unge» ble revidert høsten 2014 med bred involvering fra ungdommer, fagpersoner, […]