Innovasjon i demensomsorgen

Hva er den beste omsorgen for personer med demens? Hvordan kan vi bygge for fremtidens demensomsorg? Prosjektleder Trude Schei forteller her om arbeidet med utviklingen og etableringen av det som skal bli et godt og fremtidsrettet tilbud til eldre med demens. Tilbudet kalles foreløpig «Demenslandsby» og skal stå ferdig i 2020.
Ideen om en landsby
Nederland har […]

Kan sosialt entreprenørskap skape innovasjon i kommunen?

Politikerne i Bærum satser friskt og har avsatt 10 millioner kroner årlig til et forskning- og innovasjonsfond. To av de 10 millionene skal gå til samarbeid med sosiale entreprenører. Du har kanskje lest om sosialt entreprenørskap i Bærum på www.tanketanken.no tidligere? Kanskje gjort deg noen tanker om hvorvidt kommunal innovasjon og sosialt entreprenørskap er to sider […]

Kommunal innovasjon og sosialt entreprenørskap – to sider av samme sak?

Dette spørsmålet stilte jeg i mitt innlegg på Trippelkonferansen om sosialt entreprenørskap i Stavanger i forrige uke. Sosialt entreprenørskap brer om seg som en del av det norske velferdssystemet, og jeg tror det har kommet for å bli.

Hva er så våre egne erfaringer etter å ha jobbet et halvt års tid med å se nærmere […]