Tidlig innsatsteam – sammen er vi sterkere!

Fra 2016 har Bærum kommune hatt tilbud om Tidlig innsatsteam. Tidligere var det 52 tverrfaglige team, nå er det 7 ambulerende team.  Tidligere var det ønske om brukerdeltakelse, nå er det et krav. Brukernes behov står i sentrum for den nye måten å jobbe tverrfaglig på.  Hvis du er bekymret for et barn eller en […]

Kunst- og kulturopplevelser integrerer våre nye innbyggere

Hvordan kan Bærum kommune tenke nytt rundt integrering av våre nye innbyggere? Bærum Kulturhus har valgt å bidra gjennom kunstopplevelser! Med ordløse kunstformer som dans, scenekunst og musikk kan kommunen nå frem til mange og krysse språklige og kulturelle barrierer. Kultursjef Morten Walderhaug forteller deg om  forestillingen «Sniper’s Lake» og hvordan den har bidratt til involvering, […]

Av |04/05/2016|Inspirasjon, Integrering, Mangfold, Samarbeid|0 kommentarer

Gode (elev)gjerninger har reddet en liten bit av verden

Ungdomsskoleelever ved Østerås skole jobber med valgfaget «innsats for andre». Lærer og entusiast Merete Lien Utaker har fulgt ungdommene i deres arbeid og forteller deg hvordan gode elevgjerninger har reddet en liten bit av verden. 
Selvvalgte integreringsprosjekt skaper tillit og respekt
«Innsats for andre» er et ny-oppstartet valgfag ved Østerås skole som i vår har bygget broer av […]

Innvandrere med akademisk bakgrunn er gull for samfunnet

Innvandrere med akademisk bakgrunn er utålmodige etter å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet i Norge. Dette kan være utfordrende fordi de ofte mangler attester og referanser, nettverk og norskkunnskaper.  Den vanlige introduksjonsopplæringen kan for denne gruppen være unødvendig og altfor tidkrevende. Ved å tilby gruppen en kombinasjon av intensiv norskopplæring, kunnskap om det norske […]

Av |18/03/2016|Informasjon, Integrering, Mangfold, Samarbeid|0 kommentarer

Personalkantinen – en suksess for kommunen

I november 2014 tok Bærum kommunale arbeidssenter (BKA) over driften av kantinen i Kommunegården.  Den ble en umiddelbar suksess og de positive tilbakemeldingene er mange. Avdelingsleder Tina Moer og markedskonsulent Henning Breisand Krogsrud forteller deg mer om kantinedriften og ideen som ligger bak.
 Arbeidssentermodellen
 BKA drifter etter arbeidssentermodellen, det vil si at arbeidstakere med ulikt funksjonsnivå jobber […]