Innsats for andre på Belset skole

Belset skole deltok på kommunens ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse våren 2017. Fokuset havnet etter hvert på elevenes motivasjon og opplevd relevans av skolen for ungdommens hverdag. Dette var punkter der skolen ikke skåret tilfredsstillende på elevundersøkelsen og det er også punkter som er viktige for elevenes prestasjoner. Derfor valgte skolen å starte med valgfaget […]

Hvordan få til gode overganger mellom sykehus og helsetjenestene i kommunen?

I januar 2017 møttes 24 engasjerte ledere i helsetjenestene i Bærum kommune og Vestre Viken Helseforetak på Klækken hotell, 12 fra kommunen og 12 fra helseforetaket.  Det var første samling i piloten «ledelse og samhandling», et nettverksbasert lederutviklingsprogram for å styrke samhandlingen mellom organisasjonene.

Utgangspunktet for programmet var et felles behov og ønske om et bedre […]

Innovasjonsdag for toppledergruppen

For å nå kommunens målsetting om å etablere innovasjonskultur, skal alle tjenesteledere med sine ledergrupper gjennomføre kommunens eget Ledelsesutviklingsprogram (LUP).  Denne uken var det Rådmannen selv og hans ledergruppe sin tur.

Rådmann Erik Kjeldstadli har lenge ønsket å delta på LUP med sin ledergruppe. Både for å få innsikt i, og forståelse for hva deltakerne lærer […]

Hvordan jobber vi med tjenestedesign i Bærum kommune?

Bærum kommune satser på tjenestedesign, kort fortalt betyr det å lage nye løsninger med brukerne ikke for brukerne. Her forteller vi mer om hvorfor og hvordan vi jobber med denne tilnæringen.
Hva er tjenestedesign?
Grunnprinsippet i tjenestedesign er å utvikle tjenester og løse problemer basert på hva brukerne virkelig har behov for. Offentlig sektor har i stor […]

Fra eget fokus til brukers fokus

Stabekk/Sandvika samlokaliserte boliger for psykisk utviklingshemmede har deltatt på kommunens ledelsesutviklingsprogram i innovasjon og ledelse (LUP) denne våren. Reisen de har vært gjennom er verdt å dele til inspirasjon for andre!
Hva er egentlig problemet?
«Da vi startet opp med LUP tenkte vi at problemet vi ønsket å finne ut av var knyttet til arbeidsglede, eventuelt fraværende […]

På vei mot innovasjonskultur i Dønski barnehage

Å skape en innovasjonskultur er gøy, slitsomt og lærerikt. En viktig innsats i kulturbyggingen er ledelsesutviklingsprogrammet «innovasjon og ledelse» (LUP). Alle kommunens 180 ledergrupper skal ha vært gjennom programmet innen 2018. Noen vil nok stille spørsmålet «virker det?»  og «hva skjer etter programmet?». Leder Elizabeta Stojcevska Søvik i Dønski barnehage deltok på LUP høsten 2016, […]

Kommunal innovasjon og sosialt entreprenørskap – to sider av samme sak?

Dette spørsmålet stilte jeg i mitt innlegg på Trippelkonferansen om sosialt entreprenørskap i Stavanger i forrige uke. Sosialt entreprenørskap brer om seg som en del av det norske velferdssystemet, og jeg tror det har kommet for å bli.

Hva er så våre egne erfaringer etter å ha jobbet et halvt års tid med å se nærmere […]

Rådmannens hurra for LUP

Ledelsesutviklingsprogrammet i innovasjon og ledelse (LUP) er en viktig satsning i innovasjonsarbeidet i Bærum kommune. LUP 4 er nå i full gang, og til sommeren vil 78 av kommunens 180 tjenestesteder har fullført programmet. Rådmann Erik Kjeldstadli er engasjert og aktiv i programmet, og forteller her om sine inntrykk så langt.

Jeg har hatt gleden av å […]

Økt samarbeid og bedre løsninger med nytt innovasjonsfond.

I Bærum kommune ønsker vi å bruke ressurser på å skape bedre løsninger sammen med andre og invitere inn til et mer systematisk samarbeid med eksterne aktører. Sammen kan vi finne svar på de velferdsutfordringer kommunen står overfor. Det er derfor opprettet et forsknings- og innovasjonsfond som kan gi muligheter for å bygge kontakt med […]

Fra psykososialt senter til aktivitetshus

Bjørnegård psykososiale senter har lenge vært et lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester. I 2016 ble det besluttet at Bjørnegård skulle endre profil – fra et psykososialt senter til et aktivt aktivitetshus. Men hva betyr egentlig et aktivt aktivitetshus? For å få svar inviterte medarbeiderne ved Bjørnegård til idéutvikling 11. januar! 
Hva er […]