Ny visjon for bærumssamfunnet

 

 

Bærumssamfunnets nye visjon «Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet, bærekraft» er blitt til i et samarbeid mellom innbyggere, medarbeidere i kommunen og politikere gjennom et helt år. Ordføreren forteller om kommunens visjon.
Arbeidet med visjonen
Du spør kanskje: En visjon – hvor innovativt kan det være i 2015? Vi har sett mange eksempler på visjoner som har […]

Helse og sosial for fremtiden

Prosjekt «Helse og sosial for fremtiden» er i full gang. Kommunalsjefen forteller hva som foregår.
Utfordringsbilde
Vi er heldige som bor i en kommune som stadig flere ønsker å bo i. Ifølge prognosene blir vi 150.000 Bæringer i 2035! Befolkningsveksten krever blant annet flere skoler, barnehager og sykehjem, og vil vi gi økt behov for […]

Tryggere hverdag

Programområdet Pleie og omsorg i Bærum kommune arbeider innovativt for å skape en tryggere hverdag for eldre innbyggere. Kristin Standal, ansvarlig for velferdsteknologi i kommunen, forteller deg om jakten på de gode løsningene, med tjenestedesign og innovative anskaffelser som metodikk, i prosjektet «Tryggere hverdag».   
Prosjekt «tryggere hverdag»
Bærum kommune deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet #Samveis. I den forbindelse er det […]

Fra lukket til åpent bo- og behandlingssenter

Lurer du på hvordan du kan endre tjenesten din gjennom små grep, på en ressurseffektiv måte? Tjenesteleder Anne-Margrethe Bull forteller deg hvordan Berger bo- og behandlingssenter har lagt om stilen fra et lukket til åpent bo- og behandlingssenter. 

Å legge om stilen rokker ved holdninger, noe Berger bo- og behandlingssenter har erfart. Hvordan skal et sykehjem være […]

«Hva er viktig for deg»-dagen

Å lytte til hva som er viktig for brukeren er helt nødvendig i utforming og utføring av tjenester. Dette tar Bærum kommune på alvor. Startskuddet for en helhetlig satsing på innbyggerdialog- og medvirkning startet 4. juni med markering av  «Hva er viktig for deg»-dagen. Her deles gode erfaringer fra dagen med deg! 

Samtlige medarbeidere i tjenesteområdet […]

Av |05/06/2015|Innbyggerdialog, Inspirasjon|0 kommentarer

Kontinuerlig forbedring i Byggesak

Byggesak stakk av med tredjeplassen i kåringen av beste innovatør på tjenesteledersamlingen våren 2014, på grunnlag av tjenestens innovative arbeid knyttet til LEAN (også kalt kontinuerlig forbedring). Det er snart ett år siden kåringen. Lurer du på hva som har skjedd i etterkant? Tjenesteleder Hanne Høybach gir deg en oppdatering! 

Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og fokus på dialog […]