Luke 1

Innovasjonsnissen har vært på tur i Bærum. Hvilket tjenestested besøker han i dag?

Innovasjonsnissen er i desember på tur til seks ulike tjenestesteder i Bærum. Du kan være med å gjette hvor han er. Samle på forbokstavene til de seks ulike tjenestestedene, og gjett hvilket ord dette blir. Vi trekker en heldig vinner 20. desember som […]

Av |01/12/2018|Informasjon|0 kommentarer

Inspirasjonstur til Hamar kommune

Bærum kommune vært på studietur til Hamar kommune for å få inspirasjon og lære av andre. Kommunen har jobbet frem en overordnet strategi for langsiktig utvikling av Hamar. De er også aktive i interkommunalt samarbeid og næringslivssamarbeid, og har også etablert en Bylab.
Hamar mot 2030 – fra klassisk plan til overordnet strategi
Hamar kommune fikk ny […]

Etisk refleksjon og samarbeid med pårørende

Hauger park, en bolig for voksne med diagnosen psykisk utviklingshemming, har dette året ønsket å undersøke om etisk refleksjon kan bidra til bedre samarbeid med pårørende. Boligens ansatte opplever ofte etiske dilemmaer mellom faglige vurderinger, beboernes rett til selvbestemmelse og pårørendes ønske om involvering og informasjon.
Utfordrende samarbeid
Samarbeidet mellom ansatte og pårørende kan av og […]

Av |02/11/2018|Informasjon|0 kommentarer

Bærum i verden – Reisebrev fra Brüssel

I Bærum kommune gjennomfører vi store og små innovasjonsprosjekter, vi deler og inspirerer hverandre. 8-11 oktober ga arrangementet EWRC i Brüssel muligheten til å bli inspirert av hva andre gjør, og lære hvordan ting kan gjøres på en annen måte.

Hver oktober samles 6000 deltakere til et firedagers arrangement, når «European week of Regions and […]

Gir møblene i Kommunegården nytt liv

Når Bærum kommune flytter ut av Kommunegården til midlertidige lokaler i 2019, vil nærmere 8 000 møbler bli til overs. For Bærum, som en klimaklok kommune, er det viktig at flest mulig av disse møblene gjenbrukes. Derfor har vi invitert studenter til å lage noe nytt av møblene våre.

Kommunen har derfor søkt om – og fått […]

Av |18/10/2018|Informasjon|0 kommentarer

Hvordan være en attraktiv arbeidsgiver for medarbeidere med høyere akademisk utdanning?

Bærum ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle grupper – også for nye medarbeidere med høyere akademisk utdanning!
Nettverksdugnad
I tillegg til det ordinære introduksjonsopplegget kommunen har, ønsker vi å teste ut en modell hvor nyansatte innen administrasjon får mulighet til å delta i et nettverk på tvers av de tradisjonelle «siloene» i en to-års […]

LUPeventyr

Det var en gang en styrer, en barnehagelærer og en pedagogisk leder på disp. som var utkalt av rådmannen, fra sin trygge og nesten perfekte barnehage, ut i den skremmende og uforståelige kommunen for å kjempe om hans hjerte.

Uvitende og unnselige vandret de langs den lange og buktende veien, over brua hvor det skummet og […]

Oslo Innovation Week – en kilde til inspirasjon

Hvert år arrangeres Oslo Innovation Week (IOW) i Oslo. Dugnaden (som de selv definerer seg som) fokuserer på å fremme innovative stemmer og tanker. Målet er å ikke bare snakke om innovasjon, men å faktisk få til endringer. I år var temaet FN’s bærekraftsmål, og hensikten var å gjøre verden til et bedre sted ved […]

Av |27/09/2018|Informasjon|0 kommentarer

Med beboerne på lag

Hva får du når du setter beboerne sammen med en arkitekt, landskapsarkitekt og en lysdesigner  for å planlegge opprustning av to blokker? Du får mange gode ideer, lekeplass og færre parkeringsplasser! Høsten 2016 satte vi i gang medvirkning i to blokker med 136 leiligheter i utkanten av Sandvika.
Omgivelsene dine påvirker deg
Tanken er at hvis du […]

Kommune + sosiale entreprenører = sant?

I et år har Ferd sosiale entreprenører og Bærum kommune hatt en samarbeidsavtale hvor kommunen  forpliktet seg til utprøving og testing av tre til fem konkrete konsepter for sosialt entreprenørskap over en to års periode. Det var også ønske om å «utvikle gode partnerskapsmodeller mellom kommunen og sosiale entreprenører gjennom kompetanse og kunnskapsdeling». Hvordan har samarbeidet gått og […]